Κεντρικό Μενού
Top Users

Loop +8880 Barbarella +4611
3261
3Admin
2122
4cinephile22
1427
5eirinips
1011
6kezia
914
7SerialWatcher
885
8mariaross
854
9(Aμβροσιος)
764
10spel87
Last Comment
39
Guest Μαρω 14:32
37
OP HITMAN47 13:42
30
Admin 12:45
23
Guest Σοφία 11:13
22
Half blood prince 11:12
16
Guest Katerina 08:29
9
Guest egw 05:16
Φιλικά site

Ταινίες & σειρες online με ελληνικους υποτιτλους


tenies-online.best

voody.online
Chat Box
tt5420376 2XLdHAuH_Ec 7.2 96630 English USA {"playlist":[{"comment":"Season 1","playlist":[ {"comment":"Episode 1","file":"http://cdn.vidce.net/video/Riverdale/1x01.mp4"}, {"comment":"Episode 2","file":"http://cdn.vidce.net/video/Riverdale/1x02.mp4"}, {"comment":"Episode 3","file":"http://cdn.vidce.net/video/Riverdale/1x03.mp4"}, {"comment":"Episode 4","file":"http://cdn.vidce.net/video/Riverdale/1x04.mp4"}, {"comment":"Episode 5","file":"http://cdn.vidce.net/video/Riverdale/1x05.mp4"}, {"comment":"Episode 6","file":"http://cdn.vidce.net/video/Riverdale/1x06.mp4"}, {"comment":"Episode 7","file":"http://cdn.vidce.net/video/Riverdale/1x07.mp4"}, {"comment":"Episode 8","file":"http://cdn.vidce.net/video/Riverdale/1x08.mp4"}, {"comment":"Episode 9","file":"http://cdn.vidce.net/video/Riverdale/1x09.mp4"}, {"comment":"Episode 10","file":"http://cdn.vidce.net/video/Riverdale/1x10.mp4"}, {"comment":"Episode 11","file":"http://cdn.vidce.net/video/Riverdale/1x11.mp4"}, {"comment":"Episode 12","file":"http://cdn.vidce.net/video/Riverdale/1x12.mp4"}, {"comment":"Episode 13","file":"http://cdn.vidce.net/video/Riverdale/1x13.mp4"} ]}, {"comment":"Season 2","playlist":[ {"comment":"Episode 1","file":"http://cdn.vidce.net/video/Riverdale/2x01.mp4"}, {"comment":"Episode 2","file":"http://cdn.vidce.net/video/Riverdale/2x02.mp4"}, {"comment":"Episode 3","file":"http://cdn.vidce.net/video/Riverdale/2x03.mp4"}, {"comment":"Episode 4","file":"http://cdn.vidce.net/video/Riverdale/2x04.mp4"}, {"comment":"Episode 5","file":"http://cdn.vidce.net/video/Riverdale/2x05.mp4"}, {"comment":"Episode 6","file":"http://cdn.vidce.net/video/Riverdale/2x06.mp4"}, {"comment":"Episode 7","file":"http://cdn.vidce.net/video/Riverdale/2x07.mp4"}, {"comment":"Episode 8","file":"http://cdn.vidce.net/video/Riverdale/2x08.mp4"}, {"comment":"Episode 9","file":"http://cdn.vidce.net/video/Riverdale/2x09.mp4"}, {"comment":"Episode 10","file":"http://cdn.vidce.net/video/Riverdale/2x10.mp4"}, {"comment":"Episode 11","file":"http://cdn.vidce.net/video/Riverdale/2x11.mp4"}, {"comment":"Episode 12","file":"http://cdn.vidce.net/video/Riverdale/2x12.mp4"}, {"comment":"Episode 13","file":"http://cdn.vidce.net/video/Riverdale/2x13.mp4"}, {"comment":"Episode 14","file":"http://cdn.vidce.net/video/Riverdale/2x14.mp4"}, {"comment":"Episode 15","file":"http://cdn.vidce.net/video/Riverdale/2x15.mp4"}, {"comment":"Episode 16","file":"http://cdn.vidce.net/video/Riverdale/2x16.mp4"}, {"comment":"Episode 17","file":"http://cdn.vidce.net/video/Riverdale/2x17.mp4"}, {"comment":"Episode 18","file":"http://cdn.vidce.net/video/Riverdale/2x18.mp4"}, {"comment":"Episode 19","file":"http://cdn.vidce.net/video/Riverdale/2x19.mp4"}, {"comment":"Episode 20","file":"http://cdn.vidce.net/video/Riverdale/2x20.mp4"}, {"comment":"Episode 21","file":"http://cdn.vidce.net/video/Riverdale/2x21.mp4"}, {"comment":"Episode 22","file":"http://cdn.vidce.net/video/Riverdale/2x22.mp4"} ]}, {"comment":"Season 3","playlist":[ {"comment":"Episode 1","file":"http://cdn.vidce.net/video/Riverdale/3x01.mp4"}, {"comment":"Episode 2","file":"http://cdn.vidce.net/video/Riverdale/3x02.mp4"}, {"comment":"Episode 3","file":"http://cdn.vidce.net/video/Riverdale/3x03.mp4"}, {"comment":"Episode 4","file":"http://cdn.vidce.net/video/Riverdale/3x04.mp4"}, {"comment":"Episode 5","file":"http://cdn.vidce.net/video/Riverdale/3x05.mp4"}, {"comment":"Episode 6","file":"http://cdn.vidce.net/video/Riverdale/3x06.mp4"}, {"comment":"Episode 7","file":"http://cdn.vidce.net/video/Riverdale/3x07.mp4"}, {"comment":"Episode 8","file":"http://cdn.vidce.net/video/Riverdale/3x08.mp4"}, {"comment":"Episode 9","file":"http://cdn.vidce.net/video/Riverdale/3x09.mp4"}, {"comment":"Episode 10","file":"http://cdn.vidce.net/video/Riverdale/3x10.mp4"}, {"comment":"Episode 11","file":"http://cdn.vidce.net/video/Riverdale/3x11.mp4"}, {"comment":"Episode 12","file":"http://cdn.vidce.net/video/Riverdale/3x12.mp4"}, {"comment":"Episode 13","file":"http://cdn.vidce.net/video/Riverdale/3x13.mp4"}, {"comment":"Episode 14","file":"http://cdn.vidce.net/video/Riverdale/3x14.mp4"}, {"comment":"Episode 15","file":"http://cdn.vidce.net/video/Riverdale/3x15.mp4"}, {"comment":"Episode 16","file":"http://cdn.vidce.net/video/Riverdale/3x16.mp4"}, {"comment":"Episode 17","file":"http://cdn.vidce.net/video/Riverdale/3x17.mp4"}, {"comment":"Episode 18","file":"http://cdn.vidce.net/video/Riverdale/3x18.mp4"}, {"comment":"Episode 19","file":"http://cdn.vidce.net/video/Riverdale/3x19.mp4"}, {"comment":"Episode 20","file":"http://cdn.vidce.net/video/Riverdale/3x20.mp4"}, {"comment":"Episode 21","file":"http://cdn.vidce.net/video/Riverdale/3x21.mp4"}, {"comment":"Episode 22","file":"http://cdn.vidce.net/video/Riverdale/3x22.mp4"} ]}, {"comment":"Season 4","playlist":[ {"comment":"Episode 1","file":"http://cdn.vidce.net/video/Riverdale/4x01.mp4"}, {"comment":"Episode 2","file":"http://cdn.vidce.net/video/Riverdale/4x02.mp4"}, {"comment":"Episode 3","file":"http://cdn.vidce.net/video/Riverdale/4x03.mp4"}, {"comment":"Episode 4","file":"http://cdn.vidce.net/video/Riverdale/4x04.mp4"}, {"comment":"Episode 5","file":"http://cdn.vidce.net/video/Riverdale/4x05.mp4"}, {"comment":"Episode 6","file":"http://cdn.vidce.net/video/Riverdale/4x06.mp4"}, {"comment":"Episode 7","file":"http://cdn.vidce.net/video/Riverdale/4x07.mp4"}, {"comment":"Episode 8","file":"http://cdn.vidce.net/video/Riverdale/4x08.mp4"}, {"comment":"Episode 9","file":"http://cdn.vidce.net/video/Riverdale/4x09.mp4"}, {"comment":"Episode 10","file":"http://cdn.vidce.net/video/Riverdale/4x10.mp4"}, {"comment":"Episode 11","file":"http://cdn.vidce.net/video/Riverdale/4x11a.mp4"}, {"comment":"Episode 12","file":"http://cdn.vidce.net/video/Riverdale/4x12a.mp4"}, {"comment":"Episode 13","file":"http://cdn.vidce.net/video/Riverdale/4x13.mp4"}, {"comment":"Episode 14","file":"http://cdn.vidce.net/video/Riverdale/4x14.mp4"}, {"comment":"Episode 15","file":"http://cdn.vidce.net/video/Riverdale/4x15.mp4"}, {"comment":"Episode 16","file":"http://cdn.vidce.net/video/Riverdale/4x16c.mp4"}, {"comment":"Episode 17","file":"http://cdn.vidce.net/video/Riverdale/4x17.mp4"}, {"comment":"Episode 18","file":"http://cdn.vidce.net/video/Riverdale/4x18.mp4"}, {"comment":"Episode 19","file":"http://cdn.vidce.net/video/Riverdale/4x19.mp4"} ]}, {"comment":"Season 5","playlist":[ {"comment":"Episode 1","file":"http://cdn.vidce.net/video/Riverdale/5x01.mp4"}, {"comment":"Episode 2","file":"http://cdn.vidce.net/video/Riverdale/5x02.mp4"}, {"comment":"Episode 3","file":"http://cdn.vidce.net/video/Riverdale/5x03.mp4"}, {"comment":"Episode 4","file":"http://cdn.vidce.net/video/Riverdale/5x04.mp4"}, {"comment":"Episode 5","file":"http://cdn.vidce.net/video/Riverdale/5x05.mp4"}, {"comment":"Episode 6","file":"http://cdn.vidce.net/video/Riverdale/5x06.mp4"}, {"comment":"Episode 7","file":"http://cdn.vidce.net/video/Riverdale/5x07.mp4"}, {"comment":"Episode 8","file":"http://cdn.vidce.net/video/Riverdale/5x08.mp4"}, {"comment":"Episode 9","file":"http://cdn.vidce.net/video/Riverdale/5x09.mp4"}, {"comment":"Episode 10","file":"http://cdn.vidce.net/video/Riverdale/5x10.mp4"} ]}]}